fbpx
loader image

Tedavilerimiz

Ünitelerimizde, Nöromusküler hastalıklar (kas hastalıkları), İnme (SVO), Multiple Skleroz, Parkinson hastalığı, Serebral Palsi, Polio(Çocuk Felci) ve Motor Nöron Hastalıkları (ALS) başta olmak üzere tüm nörolojik hastalığa sahip bireylere fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. Bu bağlamda akut dönemi atlatmış olan nörolojik hastalığa sahip kişilerin, kuvvet eğitimi, tonus regülasyonu, denge ve koordinasyon eğitimi, yürüyüş eğitimi gibi fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları alanında uzman ve deneyimli kadromuzla uygulanmaktadır.   Bu hastalara Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özgü değerlendirmeler yapıldıktan sonra güncel tedavi yaklaşımları ile yaşam kalitesini ve bağımsızlık düzeyini artırmak hedeflenmektedir. Ünitelerimizde Thera Süit (Uzay Kafes Sistemi), Thera Trainer, Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi, Duyu Bütünleme Terapisi, Hippoterapi uygulamaları  mevcuttur. her şubede Branş fizyoterapileri ile Nörogelişimsel fizyoterapi, duyu bütünleme uygulamaları yapılmaktadır.

Nörolojik Rehabilitasyondan yararlanabilecek bazı durumlar şunları içerebilir:

 • İskemik inmeler (kan pıhtılarının neden olduğu), hemorajik inmeler (beyindeki kanamanın neden olduğu), subdural hematom ve geçici iskemik ataklar (TIA) gibi vasküler bozukluklar
 • Menenjit, ensefalit, çocuk felci ve beyin apsesi gibi enfeksiyonlar
 • Beyin ve omurilik yaralanması gibi travmalar
 • Beyin veya omurilik tümörleri, periferik nöropati, kas distrofisi, miyastenia gravis ve Guillain-Barré sendromu gibi yapısal veya nöromüsküler bozukluklar
 • Parkinson hastalığı, multipl skleroz, amyotrofik lateral skleroz (ALS), Alzheimer hastalığı ve Huntington koresi gibi dejeneratif bozukluklar

Nörolojik Rehabilitasyonun amacı, genel yaşam kalitenizi fiziksel, duygusal ve sosyal olarak iyileştirirken, mümkün olan en yüksek işlev ve bağımsızlığa geri dönmenize yardımcı olmaktır.

Bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak için bir çok farklı uzmanlığın yardımıyla Nörolojik Rehabilitasyon programları şunları içerebilir:

 • Yemek yeme, giyinme, banyo yapma, tuvalet yapma, el yazısı, yemek pişirme ve temel temizlik gibi günlük yaşam aktiviteleri konusunda yardım
 • Konuşma, okuma, yazma veya yutma konusunda yardımcı olan konuşma terapisi
 • Stres, kaygı ve depresyon yönetimi
 • Mesane ve bağırsak yeniden eğitimi
 • Hareketlilik (hareket), kas kontrolü, yürüyüş (yürüme) ve dengeyi geliştirmeye yönelik faaliyetler
 • Hareketi iyileştirmek, kullanım eksikliğinden kaynaklanan zayıflığı önlemek veya azaltmak, spastisite ve ağrıyı yönetmek ve hareket açıklığını korumak için egzersiz programları
 • Sosyal ve davranışsal becerilerin yeniden eğitimi
 • Beslenme danışmanlığı
 • Topluluk destek gruplarına katılım
 • Konsantrasyon, dikkat, hafıza ve zayıf muhakeme sorunları gibi bilişsel bozuklukları iyileştirmeye yönelik faaliyetler
 • Bağımsızlığı destekleyen yardımcı cihazlar edinme konusunda yardım
 • Eğitim ve danışmanlık
 • Güvenlik ve bağımsızlık önlemleri ve evde bakım ihtiyaçları
 • Acı Yönetimi
 • Stres yönetimi ve duygusal destek
 • Beslenme danışmanlığı
 • Mesleki danışmanlık
Mamography

Specialized X-rays of the breast to aid in the early detection of breast cancer. A yearly mammogram is recommended for women age 40 and older.

Reproductive Endocrinology

Care and treatment for couples having difficulties conceiving a child. Conventional therapies such as medication and surgery can help your dreams of parenthood come true. Our partnership with Mayo Clinic allows us to provide referrals when advanced reproductive techniques are required.

Integrative Medicine

Alternative therapies stemming from the premise the mind, body and spirit function as one and addressing all promotes healing.

Chemical Dependency Treatment

Care for people with alcohol and other drug addictions. All treatment plans are individualized, ensuring that each person’s unique needs are met to promote healing and recovery. Dignity and respect are foundational values that guide our work.

Physical Therapy

Therapeutic care to restore movement and function to people disabled by disease or injury. Care may include exercise, training in activities of daily living and education. Our team works in collaboration with other specialties to offer comprehensive care and quickly restore you to your optimal health.

Ortopedik Fizyoterapi Nedir?  

Ortopedik Rehabilitasyon iskelet sistemi ve ilişkili kaslar, eklemler ve bağların yaralanmaları veya bozukluklarının tedavisi ile ilgili fizyoterapi dalıdır. Ortopedik Fizyoterapi ayrıca kalça, omuz ve dizin ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonunu da içerir. Ortopedik Rehabilitasyon tedavi yöntemleri kanıta dayalı yönergelere göre bilimsel yaklaşımlardır. Başlangıçta Fizik Tedavi Doktoru klinik bir değerlendirme yaparak , buna uygun tedavileri seçer. Sorunun kaynağına ulaşmak ve tekrarını önlemek önemlidir. Rehabilitasyonun hedefi, ağrıda rahatlama sağlamak, eklem aralığını artırmak, güç ve esnekliği artırmak ve fonksiyon kayıplarını geri kazandırmaktır.

 • Bağ dokularda gerilme, burkulma veya yırtılma
 • Kırık Rehabilitasyonu
 • Tendon veya Bursa iltihabı
 • Osteo -Artrit
 • Tenisçi/Golfçü Dirseği
 • Eklem ağrıları
 • Osteoartrit(Kireçlenme)
 • Düz Tabanlık
 • TME(Çene Eklemi) tedavisi
 • Romatoid – Artrit
 • Bel, boyun fıtıkları
 • Boyunda düzleşme
 • Spondilolistezis(kayma)
 • Sırt ağrısı
 • Topuk dikeni
 • Osteoporoz
  • Ankilozan Spondilit
  • Skolyoz
  • Spondilolistezis
  • Ağrı Rehabilitasyonu
  • Kalça, Omuz, Diz ve Ayak/Ayak Cerrahi Rehabilitasyonu
CERRAHİ ÖNCESİ VE SONRASI

Ameliyat öncesi fizyoterapi, hastayı fiziksel ve kardiyovasküler olarak güçlendirmeye yardımcı olur. Böylece cerrahi sonrası kuvvet kayıpları, kondisyon azalması telafi edilerek cerrahi sonrası başarıya katkıda bulunur. Dolaşımı regüle edilmiş ilgili bölgede enfeksiyon ve ameliyat sonrası komplikasyon gelişme riski azalır. Eklem tedavisinde, ameliyattan önce hareket aralığının korunmasına ve iyileştirilmesine yardım sağlayıp ,kişiyi ameliyat sonrası rehabilitasyonu konusunda eğitimi verilir. Bu yaklaşım, hastanın ameliyattan daha hızlı bir şekilde iyileşmesini kolaylaştıracaktır. Ortopedik cerrahinin ardından Fizik Tedavi Doktoru ve fizyoterapistlerden oluşan ekibimiz, önerilen klinik protokolü takip etmek için cerrahınızla yakın ilişki içinde olacaktır.

ORTOPEDİK DURUMLARIN FİZİK TEDAVİLERİ ŞUNLARI İÇERİR
 • Manuel terapi: Bu, ağrıyı azaltmak ve eklemlerin normal hareketliliğini yeniden sağlamak için eklemleri hareket ettirmek için dikkatlice derecelendirilmiş bir sistemdir. Mobilizasyon, manipülasyon ve diğer ilgili teknikleri içerir.
 • Tıbbi Masaj Teknikleri: Rahatlatıcı hafif basınç masajından derin friksiyon masajına, kas veya bağlardaki yara dokusunu parçalamaya kadar çeşitlilik gösterir.
 • Ultrason Tedavisi: İletken jel kullanarak etkilenen bölgeye iletilen ultrasonik dalgalar üreten fizik tedavi yöntemidir. Bu da dolaşımı destekleyen, ağrıyı azaltan ve dokuların yenilenme gücünü artıran ve kas gevşemesine yardımcı olan bir mikro masaj etkisine neden olur. Yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde çok faydalıdır.
 • Girişimsel Elektroterapi: Yaralı kısma 2 veya 4 elektrot aracılığıyla iletilen elektrik akımıdır. Ağrıyı gidermek ve dolaşımı düzenlemek amacıyla kullanılabilir. Şişliği azaltır ve iyileşme sürecini optimize eder.
 • Nöromüsküler Stimülasyon: Çok zayıf kasları güçlendirmek için elektrotlar kullanılarak uygulanan değişken akımlara sahip bir elektroterapi yöntemidir.
 • Kuru iğneleme: Bu batılı bir tıbbi tekniktir ve işlevsiz kaslara ince iğnelerin yerleştirilmesini içerir. Kuru iğneleme, vücudunuzun ağrıyı hissetme şeklini değiştirerek ve vücudun tetik noktalarını iyileştirmesine yardımcı olarak çalışır. Miyofasyal tetik noktaları, gergin kas bantları içindeki hassas nodüllerdir. İyileşme sürecine yardımcı olan kuru iğneleme ile ilişkili elektriksel ve biyokimyasal değişiklikler vardır.
 • Osteopati: Vücut dokularının fonksiyonlarını anatomi, fizyoloji, patoloji, nöroloji, beslenme fizyolojisi temelinde semptomdan çok sebebe yönelik tedavi eden çağdaş modern bir tedaviler sistemidir. Hastalıktan çok hasta ön plandadır. Tedavide Uygulanan İleri Derece Manuel Yöntemler

-Spesifik düz hatlı Manipulasyonlar ve Mobilizasyonlar

-Yumuşak doku tedavileri

-Cranio Sacral Terapi

-Reflexoloji Yöntemleri (Meridyan, Ayak tabanı, Periost, Konnektif Doku, Jarricot, Dişten teşhis, Yüz fizyogonomisi vs.) yöntemler kullanılır.

-Myo Fasyal gevşeme yöntemleri

-Meditasyon uygulamaları

-Sinir Bölge mobilizasyonları

-Organların mekanik muayene ve tedavisine yönelik uygulamar

-Kinezyoloji testlemeleri

 

 • Akupunktur: Bu, Geleneksel Çin Tıbbına dayanmaktadır. İnce iğnelerin yerleştirilmesini içerir. Çeşitli koşulları tedavi etmek için kullanılabilir. Ortopedik fizyoterapi alanında ağrıyı azaltmak ve hareketi normalleştirmek için kullanılır. Diğer fizyoterapi tedavilerini tamamlar.
 • Graston Tekniği: alet destekli yumuşak doku mobilizasyonu olarak bilinen bir manuel tedavi şeklidir. Graston masajı, vücudun farklı bölgeleri için özel olarak tasarlanmış titanyum kaplı metal çubuklar kullanılarak yapılır. Tekniğin amacı skar (yapışık) dokuları açarak ve dolaşımı artırarak yumuşak doku mobilizasyonunu sağlamaktır. Graston masajı, özellikle fasyanın mobilitesini (hareketliliği) arttırmak, kas, tendon ve yumuşak dokuda meydana gelen yırtık veya yaralanmaları tedavi etmek için  tercih edilir.
 • Kinezyolojik Bantlama: Bu, ağrıyı hafifletecek ve normal hareketi kolaylaştıracaktır.
 • Rehabilitasyon Egzersizleri Programı: Ev Egzersizleri, duruşunuza yardımcı olmak, omurga ve eklemlerinizin hareketliliğini geliştirmek, kemiklerinizi destekleyen kasları stabilize etmek ve güçlendirmek için kullanılan bilimsel protokolleri içerir. Ayrıca limitli eklem ve kasları açmak için devamlı egzersiz yöntemleri eğitimi verilir.

Tam kapasitenize ulaşmanız için özel olarak yapılacak ve derecelendirilecektir. Optimum  sağlığa dönüş yolculuğunuzun kritik bir parçasıdır.

Sıcak\Soğuk Uygulamaları: Genel kural olarak soğuk uygulama aniden olan (akut) yaralanma ve ağrılarda tedavi amaçlı kullanılır. Akut yaralanmalarda inflamasyon (bağışıklık sistemi aktivasyonu) ve ödem fazladır. Soğuk uygulama bunu azaltır. Sıcak uygulama ise genellikle uzun süredir devam eden (kronik) sorunlarda tercih edilir. Sıcak tedaviler kas ağrısı ve spazmını azaltır. Bazen aynı kişide hem sıcak hem soğuk uygulama dönüşümlü olarak veya farklı vücut bölgeleri için aynı anda kullanılabilmektedir.

Yaralanmalar veya rahatsızlıklar ne kadar erken ele alınırsa, iyileşmeniz o kadar hızlı olur. Kliniklerimizde ağrıyı hafifletmek ve iyileşmeye yardımcı olmak için kullanılan bir çok çeşitli tedavi yöntemleri daha vardır.

Manuel Terapi, fizik tedavi mesleği içinde uzun bir geçmişe sahiptir ve fizyoterapistler  ve Tıp Doktorları , manuel terapi yaklaşımları ve tekniklerindeki mevcut çeşitliliğe büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Bir çok farklı çalışma, tarihsel olarak manuel terapi müdahalelerinin işe yaradığı mekanizmaları açıklamak için kullanılmıştır, yeni araştırmalar karmaşık nörofizyolojik mekanizmaların da oyunda olduğunu ortaya koymaktadır ve uygulamalı muayene ve müdahale sağlamanın faydalı psikolojik etkileri göz ardı edilmemelidir.

Uluslararası Ortopedik Manipülatif Fiziksel Terapistler Federasyonu ( IFOMPT ) manuel terapi tekniklerini şu şekilde tanımlar: “Aşağıdaki etkilerin herhangi birini veya tümünü üretmeyi amaçlayan yetenekli el hareketleri: doku esnekliğini geliştirmek; normal eklem hareket aralığını artırmak; yumuşak dokuları harekete geçirmek veya manipüle etmek. Dolayısıyla  eklemler; gevşemeye neden olur; kas ise fonksiyonunu değiştirir; ağrı azalır bu da yumuşak doku şişmesini, iltihabı veya hareket kısıtlamasını azaltır.”

Amerikan Ortopedik Manuel Fizik Tedavi Uzmanları Akademisi’ne ( AAOMPT ) göre Gelişmiş Uzmanlık Uygulamasının ( DASP ) Tanımı , ortopedik manuel fizik tedavi (OMPT) şu şekilde tanımlanır:

“Tedavi, hareketi yeniden kazanmak için eklemleri belirli yönlerde ve farklı hızlarda hareket ettirmeyi (eklem mobilizasyonu ve manipülasyonu), kasları germeyi, etkilenen vücut parçasının pasif hareketlerini veya kas aktivasyonunu iyileştirmek ; kas aktivasyonunu iyileştirmek için hastanın vücut kısmını terapistin direncine karşı hareket ettirmesini içerebilir. Doğru zamanlama ile  doku ve kasların hareketliliğini ve işlevini geliştirmek için seçilmiş spesifik yumuşak doku teknikleri de kullanılabilir.”

Manuel Terapinin Terapötik Etkileri İçin Üç Paradigma

 1. Fizyolojik: Pozitif plasebo yanıtı
 2. Biyomekanik ve Fiziksel: onarım ve dokuyu olması gereken pozisyonuda dolaşımı kolaylaştırır
 3. Psikolojik: ağrı kesici yoluyla- geçit mekanizmasını uyarır; kas inhibisyonu; nosiseptif aktivitenin azaltılması; azalmış eklem içi veya periartiküler basınç ile pozitif etki

Teknikler şunları içerir:

 

 • Çekiş
 • Masaj
 • Tetik Nokta Terapisi
 • Aktif Serbest Bırakma Teknikleri: Bir uygulayıcı, yapışıklıkların nerede olduğunu dokunma yoluyla belirler, daha sonra uygulayıcı, hastanın aktif hareketini dokunuşuyla birleştirir.
 • Yardımlı Aktif Hareket Aralığı(ROM)
 • Pasif Hareket Aralığı
 • Lenf Drenajı
 • Esnemeler(kas, sinir dokusu, eklemler, fasya)
 • Alet Yardımlı Yumuşak Doku Mobilizasyonu
 • Eklem Manipülasyonu: Anatomik limiti dahilinde bir eklem kompleksine optimal hareket, fonksiyon ve/veya ağrıyı azaltmak amacıyla uygulanan pasif, yüksek hızlı, düşük genlikli bir itme.
 • Eklem Mobilizasyonu: Optimal hareketi yeniden sağlamak amacıyla küçük genlikli/yüksek hızlı bir terapötik hareketi (manipülasyon) içerebilen, değişen hızlarda ve genliklerde uygulanan, eklem kompleksine becerikli pasif hareketlerin sürekliliğini içeren bir manuel terapi tekniğidir. Amaç  fonksiyonu yeniden kazanmak veya ağrıyı azaltmaktır.
 • Manuel terapi hangi hastalıklar için uygundur.
 • Bel fıtığı
 • Bel kayması
 • Boyun fıtığı
 • Boyun düzleşmesi
 • Kas yırtılması
 • Eklem problemleri
 • Donuk omuz
 • Dirsek ve el bileği rahatsızlıkları
 • Kalça çıkığı
 • Kalça protezi sonrası oluşan ağrılar
 • Topuk dikeni
 • Ayak rahatsızlıkları

 

Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisinin Tarihçesi

Şok dalgası tedavisi olarak da adlandırılan Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisi (ESWT), ilk olarak 1982’de ürolojik durumların tedavisi için klinik uygulamaya girmiştir. Bu teknolojinin üriner taşların tedavisindeki başarısı, onu hızla birinci basamak, noninvaziv ve etkili bir yöntem haline getirdi. Ardından ortopedide ESWT çalışıldı ve total kalça artroplastisi revizyonlarında çimentoyu gevşetebileceği belirlendi. Ayrıca, 1980’lerde yürütülen hayvan çalışmaları, ESWT’nin kemik-çimento arayüzünü güçlendirebileceğini, osteojenik yanıtı iyileştirebileceğini ve kırık iyileşmesini iyileştirebileceğini ortaya koydu   Kırık rehabilitasyonunda Şok dalgası tedavisinin faydalı olduğu gösterilmiş olsa da, çoğu ortopedik araştırma alt ve üst ekstremite tendinit, fasciopati ve yumuşak doku problemlerine odaklanmıştır.

ESWT’nin Fizyolojisi

Şok dalgaları, doğrusal olmama, yüksek tepe basıncı ve ardından düşük gerilme genliği, kısa yükselme süresi ve kısa süre (10 ms) dahil olmak üzere belirli fiziksel özelliklere sahip ses dalgalarıdır. Tek bir darbeye, geniş bir frekans aralığına (0-20 MHz) ve yüksek basınç genliğine (0-120 MPa) sahiptirler.

Bu özellikler, pozitif ve negatif bir şok dalgası fazı üretir. Pozitif faz, doğrudan mekanik kuvvetler üretirken, negatif faz, daha sonra yüksek hızlarda patlayan ve ikinci bir şok dalgası oluşturan kavitasyon ve gaz kabarcıkları üretir.

Ultrason dalgalarıyla karşılaştırıldığında, şok dalgası tepe basıncı, bir ultrason dalgasının tepe basıncından yaklaşık 1000 kat daha fazladır.

Etki Mekanizması

ESWT tedavisinin etkileri konusunda çok fazla çalışma vardır. Bununla birlikte, ESWT için önerilen etki mekanizmaları şunları içerir: tendon-kemik birleşim yerinde neovaskülarizasyonu teşvik etmek, tendinitlerin proliferasyonunu ve osteoprogenitör farklılaşmasını uyarmak , lökosit infiltrasyonunu artırmak , büyüme faktörünü yükseltmek , kollajen sentezini ve  doku yeniden şekillenmesini uyarmak için protein sentezi yaratmak.

Şok Dalgası Terapisinin İlkeleri

Doğrudan şok dalgası ve dolaylı kavitasyon etkileri hematom oluşumuna ve daha sonra yeni kemik veya doku oluşumunu uyaran fokal hücre ölümüne neden olur.

Şok Dalgası Tedavisi Endikasyonları

Şok dalgası tedavisi öncelikle yaygın kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Bunlar şunları içerir:

Kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisi için ESWT protokolü doktor kontrolündedir. Tedavi dozu hematom yaratma ilkesiyle hastanın iyileşme fizyolojisine uygun olarak doktor tarafından seçilir.

Fizyoterapide ESWT’ye Kontrendikasyonlar

 1. Gebelik
 2. Büyük kan damarları ve sinirler üzerinde
 3. Kalp pilleri veya diğer implante edilmiş cihazlar
 4. Açık Yaralar
 5. Epifiz
 6. Tromboz dahil kan pıhtılaşma bozuklukları
 7. Enfeksiyon
 8. Kanserli dokular
 9. Hastanın zihinsel durumu ve/veya işbirliği yapamaması.

ESWT ve Terapötik Ultrason Arasındaki Farklar

 • Terapötik ultrasonyüksek frekanslı ses dalgalarını kullanırken ESWT daha düşük frekanslı dalgaları kullanır.
 • Ultrason, dokularda termal veya termal olmayan etkiler üretebilirken, ESWT ısıtma etkilerine neden olmaz.

Terapötik Ultrason ve ESWT arasındaki benzerlikler

 • Her iki yöntem de terapötikfaydalar sağlamak için akustik dalgalar kullanır .
 • Her ikisi de ses dalgalarını tedavi edilen dokulara iletmek için bir birleştirme ortamından yararlanır.
 • Her ikisi de invaziv olmayan tedavi biçimleridir.

kanıta dayalı

Rompe ve çalışma arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmaya göre , radyal şok dalgası tedavisi ile kombinasyon halinde germe egzersizleri, proksimal plantar fasiyopatinin kronik semptomlarının tedavisinde tek başına tekrarlayan radyal basınç dalgası tedavisinden daha etkilidir. Hastalar, Electro Medical Systems tarafından üretilen bir balistik cihaz (hava kompresörü basıncı 4 bar; hız 8 Hz) ile oluşturulan, haftalık aralıklarla üç seans 2000 radyal basınç darbesine (EFD = 0.16 mJ/mm2) tabi tutuldu.

Yalçın ve ark. 108 hastada kalkaneus mahmuzlarında ESWT’nin klinik sonuçlarını ve radyolojik değişikliklerle ilişkisini araştıran bir çalışma bildirmiştir. Tüm hastalara 5 hafta boyunca haftada bir radyal basınç dalgası tedavisi uygulandı (0,05 mJ/mm2’lik bir EFD’den başlayan ve 0,4 mJ/mm2’ye kadar çıkan 2000 basınç dalgası). Tedaviden sonra hastaların yaklaşık %67’si hiç ağrı bildirmedi; bununla birlikte, klinik sonuç ile radyolojik değişiklikler arasında bir ilişki yoktu. Yazarlar, radyolojik değişiklik olmadan bile etkili olduğu sonucuna varmışlardır.

Lenfödem nedir?

Lenfödem, lenfatik damarların bozulmasına bağlı olarak yumuşak vücut dokularında sıvı (lenf) birikmesidir. Bu lenf birikimi, lenfödem adı verilen şişmeye neden olur.

Lenfatik sistem, küçük kan kılcal damarlarından vücuttaki lenf damarlarına akan lenf adı verilen berrak bir sıvı taşır. Lenf su, yağlar, beyaz kan hücreleri ve diğer bileşenleri içerir.

Doku ve organlardan gelen lenf, lenf damarlarına drene olur ve süzüldüğü lenf düğümlerine taşınır.

Toplanan lenfatik sıvı sonunda subklavyen ven yoluyla kan dolaşımına geri döndürülür.

Meme kanseri hastalarında, etkilenen memenin kolunda, elde, gövdede, sırtta veya göğüs duvarında lenfödem oluşabilir

 

Lenfödem Belirtileri
 • Şişmiş vücut kısmında dolgunluk veya ağırlık hissi
 • Çok daha derin cilt kırışıklıkları
 • Ciltte kızarıklık, iltihaplanma veya çarpma gibi değişiklikler
 • Genellikle iyi oturan giysi, mücevher veya ayakkabı giymekte zorluk
 • Basınç kaldırıldığında normale dönmeyen derinin ve alttaki dokunun çukurlaşma veya girintili bölgeleri
 • Lenfödem nasıl oluşur?

Kanser tedavisi, lenfatik sistemin sıvı drenaj kanallarını etkileyebilir.

Göğüs kanseri ameliyatı sırasında (sentinel düğüm biyopsisi veya aksiller diseksiyon ile) koltuk altı lenf düğümleri çıkarıldığında veya radyasyonla tedavi edildiğinde, lenf damarlarının bazıları tıkanabilir veya tamamen kaybolabilir.

Bu tıkanıklık, lenflerin bölgeden ayrılmasını engelleyebilir ve kalan yolları bunaltarak dokulara sıvı birikmesine neden olur.

Lenfödem kronik bir durumdur. Erken tespit edilip tedavi edilmediği sürece zamanla düzelmez.

Şişlik o kadar hafif olabilir ki göremeyebilirsiniz, ancak zamanla değişebilir ve muhtemelen daha büyük bir uzuv/parmaklara yol açabilir.

Tedavi sonrası lenfödem ne zaman ortaya çıkar?

Lenfödem cerrahi tedaviden hemen sonra ortaya çıkabilir ancak genellikle tedavinin bitiminden aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkar.

Lenfödem olan meme kanseri hastalarına ilişkin istatistikler, ortalama lenfödem başlangıcı:

Lenf nodu cerrahisi ve lenf nodlarına radyasyon içeren meme kanseri tedavisinden sonra insanların %20 ila %30’unun kollarında lenfödem olacağı tahmin edilmektedir.

Lenf ödem rehabilitasyonu

Kompleks boşaltıcı fizyoterapi ve Manuel Lenf Drenaj (MLD) konusunda özel olarak eğitilmiş fizyoterapistler, lenfödem semptomlarını kapsamlı bir tedavi yaklaşımıyla tedavi eder.

 • Lenfatik sıvıyı hareket ettirmek için özel masaj/lenf drenaj teknikleri
 • Cilt bakımı, semptomların kendi kendine yönetimi ve önleme stratejileri konusunda eğitim
 • Özel bir bandaj türü ile kompresyon bandajı/sarılması ve nihayetinde gün boyunca giyilecek bir kompresyon giysisi (kol, çorap) ile vücut kısmına oturtulması
 • Özel egzersizler

 

Kinezyo  bantlama tedavisi nedir?

Kinesio Bantlama, kaslara ve eklemlere iyileştirme desteği ve stabilite sağlarken vücudun doğal iyileşme süreci ile çalışmak üzere tasarlanmış bir tekniktir. Ağrıyı azaltmak, iltihabı azaltmak ve aşırı kullanılmış veya yorgun kasları gevşetmek için kullanılabilir.

Kinezyo bant nedir?

Kinezyo bant, eklemleri, kasları ve bağları bükülürken, kasılırken ve uzarken destekleyen ve stabilize eden esnek bir banttır. Spor etkinliklerinde, eklemlerinin üzerine veya yakınına bir teknikle yerleştirilmiş parlak renkli uzun şeritler takan sporcular görmüş olabilirsiniz.

Hacimli, elastik bandajların aksine, Kinezyo bant hareketi sınırlamak veya sert destek sağlamak için kullanılmaz.

Kinesiyoloji veya elastik terapötik bant olarak da bilinen Kinezyo bant, yüzde 40’a kadar esnekliğe sahiptir. Bant tipik olarak, cilt üzerinde yerinde tutmak için ısıyla etkinleşen bir akrilik yapıştırıcı ile pamuk ve elastandan yapılır.

Fizik Tedavi Uzmanları, cilde ve kaslara gerginlik uygulamak için çeşitli Kinezyo bantlama yöntemlerini kullanır. Bantlama, aşağıdakiler için iyileştirici bir araç olarak kullanılabilir:

 • Ağrı gidermek
 • Enflamasyonu azaltmak
 • Aşırı kullanılan kasları ve eklemleri gevşetmek
 • Atletik performansı geliştirmek
 • Eklemleri stabilize etmek
 • Vücudun doğal iyileşme sürecini desteklemek

Kinezyo bant, kasları ve tendonları desteklerken hareketi değiştiren bir lastik bant etkisi yaratarak eklemlerdeki stresi alır.

Kinezyo bant onlarca yıldır var.

1970’lerde Kenzo Kase adlı bir Japon Kiropraktör, insan derisi gibi davranan destekleyici ve dengeleyici bir bant geliştirmek istedi. Buluşu Kinezyo bant, Sporcular, Eğitmenler ve Fizik Tedavi Uzmanları tarafından önleyici ve onarıcı bir tedavi olarak kullanılmıştır.

Kinezyo bantı ne kadar süre takabilirsiniz?

Bir Fizik Tedavi Uzmanı veya spor tıbbı sağlayıcısı bandı yerleştirdikten sonra, yapışkan çalıştığı sürece, genellikle iki veya üç gün cilt üzerinde kalabilir.

Yapıştırıcı, onaylanmış aktivitelere, duşlara ve günlük yaşam hareketlerine dayanacak kadar güçlüdür. Yapıştırıcı kaşıntıya, kızarıklığa veya başka rahatsızlıklara neden oluyorsa, elbette, bant çıkarılmalıdır.

Kinezyo bant etkili midir?

Tek başına bir tedavi olarak Kinezyo bantlama biraz destek sağlayabilir. Bununla birlikte, diğer tedavi yöntemleriyle birleştirildiğinde Kinezyo bantlama performansı iyileştirebilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir.

Kinezyo bant sadece sporcular için mi kullanılıyor?

Hayır. Kinezyo bantlama eklem ağrısını hafifletebilir, aktivite sırasında uygun form için destek sağlayabilir ve aşırı kullanım ve yumuşak doku yaralanmalarını hafifletmek ve desteklemek için kullanılabilir. Fizik tedavi Uzmanları ve Spor Hekimliği Uzmanları  aşağıdakilerin etkisini ve acısını azaltmak için genellikle Kinezyo bant kullanır:

 • Kas gerilmeleri
 • Çekilmiş veya iltihaplı tendonlar (tendonit)
 • Şişlik (ödem)

Kinezyo bant performansa yardımcı olabilir mi?

Bazı insanlar bunun kendilerine rekabet avantajı sağladığını düşünüyor. Diğerleri, eklenen destek seviyesiyle kendilerini rahat hissederler. Ancak Kinezyo bant kullanmak sporculara yanlış bir güvenlik hissi verebilir ve vücutlarını sağlıklı performans sınırlarını zorlamalarına izin verebilir.

Kinezyo bantlama ağrıyı hafifletir mi?

Fizik Tedavi Uzmanları, sporla ilgili yaralanmalar için bir tedavi seçeneği olarak vaka bazında bantlama tekniğini kullanır. Ağrıyı gidermek için genellikle yetenekli bir sağlayıcının elinde tedavi ve tekniklerin bir kombinasyonu ağrıyı ciddi derecede rahatlatır.

Kinezyo bant, diğer tedavi yöntemleriyle birlikte doğru şekilde uygulandığında aşağıdaki rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olabilir:

 • Plantar fasiit
 • Genel kas ağrısı
 • Diz ağrısı
 • Aşil tendonu ağrısı
 • Boyun, sırt ver bel ağrıları
 • Omuz, dirsek, el bileği
 • Ayak bileği sorunları
 • Düzgün duruş
 • Skolyoz
 • Kifoz

Vücudunuzu dinlemek önemlidir. Aktivite sırasında keskin bir ağrı veya aktiviteden sonra kalıcı ağrı ve sertlik hissederseniz, Fizik Tedavi Uzmanınıza gözükmenizde fayda vardır.

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) trombositten zengin plazma anlamına gelir. PRP yeni bir tedavi şeklidir. Ciddi bir riske sokmadan doğal yoldan kas-iskelet sistemi yaralanmaları, yıpranmaları ve hastalıklarının iyileşmesini sağlayacak bir çözümdür. Kan alyuvar, akyuvar, plazma ve trombositten meydana gelir.

Trombosit kanda bulunan üç hücre tipinden birisidir. Temel görevi, yaralanma meydana geldiğinde kan akımının durmasını sağlamak için bir tıkaç (pıhtı) oluşturmaktır. Bunu sağlayabilmek amacı ile trombosit hücresi içinde yoğun olarak onarıcı proteinler olarak adlandırabileceğimiz büyüme faktörleri (growth factors)  ve sitokinler içerir.

Hastanın kendi kanı alınıp mekanik uygulamalara tabii tutularak trombosit (platelet) yoğunluğunun arttırılması ile elde edilen preparat, PRP olarak adlandırılmaktadır. Uzun zamandır aktive edildikleri zaman trombositlerin büyüme faktörleri diye bilinen iyileştirici proteinleri salgıladıklarını biliyoruz. Büyüme faktörleri dokuları iyileştirir ve yenilerler. Ayrıca kök hücrelerini aktive ederler.

Buradan hareketle, kanımızda bulanan trombositlerin konsantrasyonunu artırarak doku iyileşmesini dramatik olarak hızlandıran büyüme faktörlerinden zengin bir karışım yapabiliriz.

PRP nasıl elde edilir ?
Hastadan damar yolu ile yaklaşık 20 cc kadar kan bu iş için özel olarak hazırlanmış pıhtılaşma önleyici ilaç ihtiva eden tüpe alınır. Alınan kan özel santrifüj işleminden geçirilir. Santrifüj işleminden sonra kanın trombosit dışındaki hücreleri tüpün dibine çöker ve üzerinde trombosit hücrelerinden zengin sarı renkli bir plazma sıvısı kalır.

Bu üstte kalan sıvının dip kısmında trombositlerin daha yoğun olduğu bölgeden her milimetre küpünde yaklaşık 1 milyon trombosit hücresi olan plazma enjeksiyonun uygulanacağı enjektöre çekilir. Son olarak enjeksiyon yapılmadan önce bu plazmaya trombositleri aktive edecek ilaç (kalsiyum klorür) eklenir. PRP artık kullanıma hazırdır ve bu aşamadan sonra bekletilmeden uygun teknikle uygulanacak bölgeye enjekte edilir.

PRP enjeksiyonu bir tür semptom baskılayıcı uygulama olmayıp hastalığın kendisini tedavi etmeye yönelik bir yöntemdir.

Konsantre trombositler dokuların tamir ve yenilenmesinde esas olan büyüme faktörleri gibi yüksek doz biyoaktif proteinlere sahiptir. PRP’nin kalitesi, trombositlerin yaşama kabiliyetine bağlıdır. PRP uzman bir ekip tarafından hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Çünkü PRP’nin hazırlama sürecinde trombositlerin canlılığının sürdürülmesi gerekir, aksi takdirde; canlılığını kaybeden trombositler aktive edilemez.

Aynı şekilde, PRP uygun şekilde hazırlanmazsa, trombositler erken aktive olur ve daha hazırlık safhasında büyüme faktörleri kaybolabilir. PRP ile yenilenen hücrelerin veya dokuların üç-boyutlu organizasyona adapte olmaları ve ekstrasellüler matriks oluşturmaları gerekir.

PRP’nin amacı, bedenin kendinde bulunan doğal iyileştirme yeteneği ile ileri teknolojiyi birleştirmektir.

Etkili olduğu hastalıklar

1. Eklem kireçlenmesi (Osteoartrit): Diz (gonartroz), omuz, kalça, boyun ve bel osteoartriti.
2. Omuz ağrıları: Rotator manşon yaralanmaları, tendinitler; tendon ve labral yırtıklar
3. Kronik plantar fasiit (topuk dikenli veya dikensiz)
4. Ön çapraz bağ yaralanmaları
5. Pelvik ağrı ve instabilite
6. Boyun ve bel ağrıları
7. Tenisçi ve golfçu dirseği
8. Ayak bileği burkulmaları
9. Tendinitler ve tendon yaralanmalarında
10. Bağ zorlanmaları
11. Meniskus yırtığı
12. Kas romatizması
13. Kırık iyileşme sorunları (kaynamama)
14. Sporcularda iyileşmeyen stres kırıklarının tedavisinde
15. Kas travması , yırtılmalar.
16. Kapanmayan bası yaraları

PRP nasıl etki eder?
Yumuşak doku hasarına vücudun ilk cevabı trombositleri çağırmaktır. Büyüme ve iyileşme faktörleriyle yüklü trombositler tamir elemanlarını ve kök hücrelerini hasarlı bölgeye çekmeyi başlatır. Ayrıca yeni damarların oluşmasına katkıda bulunarak o bölgenin kanlanmasını artırır.

Kanlanmanın artması hasarlı bölgenin daha iyi beslenmesi ve zararlı artıkların daha iyi atılması anlamına gelir. PRP’nin ilginç bir özelliği de oldukça dengeli bir büyüme faktörlerini içermesidir. PRP ile ihtiyaç duyulan faktörlerin tama yakını sağlanmış olur.

Ne sıklıkta kullanılır? Etkisi ne zaman başlar?
Genellikle 2-3 hafta veya ayda bir şeklinde 6 aylık dönem içinde 3 enjeksiyona kadar yapılabilir. İlk veya ikinci enjeksiyondan sonra tam iyileşme olabilir. PRP tedavisi hemen etki eden geçici bir çözüm değildir. Yaralı dokuların yenilenmesi ve tamiri zaman alacaktır. İşlem sonrası PRP’nin beklenen etkileri ile uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık ve şişlik görülebilir. İşlemden sonra doku iyileşmesini hızlandırmak için fizik tedaviye devam edilebilir.

PRP tedavisinin amacı dokuları iyileştirerek ağrıyı geçirmek olduğu için, sonuçları almak uzun sürebilir. İlk iyileşme belirtileri birkaç hafta içinde görülebilir ve iyileşme zamanla artarak devam eder.

PRP uygulamasında hastaları dikkat edecekleri hususlar nelerdir?
PRP uygulanmadan bir hafta önce hastalar kortizon; ağrı kesicileri kullanmayı bırakmaları gerekmektedir. Hastalar uygulama sonrası buz, soğuk kompres, sıcak uygulama ve kortizon, ağrı kesicileri bir hafta kadar kullanmaması gerekmektedir.

Yan etki
PRP’nin yan etkisi yok denecek kadar azdır. Uygulamada steril koşullar ve uygun malzemelerle yapılmazsa allerji ve enfeksiyon görülebilir. Normalde PRP’de hastanın kendi kanı kullanıldığı için, enfeksiyon riski yoktur ve alerjik reaksiyon ihtimali ise çok düşüktür.

Eklem içi Enjeksiyonlarının Faydaları, Riskleri ve Sınırlamaları

 

Formun Altı

Eklem içi enjeksiyon, ağrıyı gidermek için doğrudan eklem içine yerleştirilen bir enjeksiyon türüdür. Kortikosteroidler (steroidler), lokal anestezikler ve hyaluronik asit bu tedavi için eklemlere enjekte edilen en yaygın maddelerdir.

Ağrı kesiciler, oral antiinflamatuar ilaçlar ve fizik tedavi gibi konservatif tedavilerle ağrınız düzelmediyse doktorunuz size eklem içi enjeksiyonu uygulayabilir.

Bu fotoğraf, bazı kişilerin sansürsüz veya rahatsız edici bulabileceği içerik barındırmaktadır.

Eklem İçi Enjeksiyon Çeşitleri

Kortikosteroidler

Kortikosteroidler lokal inflasmayonunu azaltarak çalışır. Bunu, akut yaralanma veya kronik duruma yanıt olarak doğal olarak üretilen inflamatuar hücrelerin üretimini engelleyerek yaparlar. Eklem içi tedaviler en yaygın olarak dizdeki osteoartrit, akut gut ve romatoid artrit tedavisinde kullanılır .

Kalça ve diz osteoartriti için eklem içi kortikosteroid enjeksiyonu, Amerikan Romatoloji Derneğin’den  güçlü bir öneri ve el osteoartriti için şartlı bir öneri kazanmıştır. Kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımının eklemlere giderek zarar verdiği düşünülmüştür, ancak bu tartışmalıdır. Oral ilaç kullanımını sınırlamaak ve seçilmiş bir amaçla  uygulandığında tedavi için önemli bir parametredir.

Hiyalüronik asit

Hyaluronik asit, eklemleri yağlayan sinovyal sıvılarda bulunan doğal olarak oluşan bir maddedir. Osteoartrit ile bu madde hızla parçalanabilir ve durumun kötüleşmesine neden olabilir. Eklem içi hiyalüronik asit enjeksiyonu, kayganlığı artırmak, ağrıyı azaltmak ve eklemdeki hareket aralığını iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, bu enjeksiyonların gerçekte ne kadar etkili olduğuna dair klinik çalışmalar çeşitlidir. Amerikan Romatoloji Derneği, kalça ve diz osteoartritinde hyaluronik asit enjeksiyonlarını şiddetle tavsiye etmekte ve osteoartritten etkilenen el ve dizlerde kullanılmasını ise şartlı olarak önermektedir.

Lokal Anestezikler

Lokal anestezikler bazen artroskopik cerrahiyi takiben bir ağrı kesici şekli olarak eklem içi enjeksiyonlarla verilir. Ancak, kanıtlar, eklemdeki kondrositleri (kıkırdakta bulunan tek hücreler) bozabileceğini öne sürdüğü için inceleme altına alınan bir uygulamadır.

Trombosit Zengin Plazma

Trombositten zengin plazma (PRP) tam kandan elde edilir ve trombositleri (pıhtılaşma için gerekli olan bir kan hücresi türü) ve kanın plazma olarak bilinen sıvı kısmını içerir. Bazı insanlar için eklem içi PRP enjeksiyonlarının ağrıyı azalttığı ve fiziksel işlevi iyileştirdiği gösterilmiştir. Amerikan Romatoloji Derneği, diz ve kalça osteoartritinde PRP kullanımını tavsiye etmektedir.

Tedavi Hususları

Eklem içi enjeksiyonlarla ilişkili iki ana yan etki enfeksiyonlar ve lokal bölge reaksiyonlarıdır. Spesifik ilaçlar veya enjekte edilen maddelerle ilgili olarak başka yan etkiler ortaya çıkabilir.

Eklem içi enjeksiyonlar, genel olarak, asla osteoartrit veya diğer eklem bozuklukları için tek tedavi yöntemi olarak düşünülmemelidir. Bu ilaçların birçoğunun etkileri zamanla azalma eğilimindedir ve özellikle kortikosteroidlerin eklemler üzerindeki uzun vadeli etkisi tartışmalıdır.

Kullanıldığında, kortikosteroid çekimleri en az üç ay arayla planlanmalıdır. Rahatlama süresi, kullanılan steroid türüne göre değişebilir.

Hyaluronik asit enjeksiyonları, karşılaştırmalı olarak, genellikle üç ila beş hafta boyunca planlanmış bir dizi seans olarak uygulanır.   Genelde önce zaman kazanmak için kullanılmıştır. Daha çok steroidi tolere edemeyen ve oral yolla alınan  ilaçlarla etki edilemeyen eklemelere kullanılmaktadır.

PRP’nin etkinliği tartışmalıdır, ancak enjeksiyonların ağrıyı azaltmaya ve işlevi iyileştirmeye yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.  Tedavi faydaları altı ila dokuz ay sonra  her yerde bildirilmiştir.